WELCOME TO MACAUFUNCLUB.COM

น้ำมันหล่อลื่น Yukon ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์ ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันอยู่เสมอๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า และเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีและสูงเทียบเท่า Inter Brand แต่ราคาสมเหตุสมผล เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการน้ำมันเครื่องเกรดคุณภาพสูง แต่ราคาไม่สูงเท่า Inter Brand ในปัจจุบันนี้น้ำมันเครื่องยูคอนได้รับความนิยมและมีกลุ่มลูกค้ามากมายที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในน้ำมันเครื่องยูคอนของเรา

น้ำมันเครื่อง ยูคอน ผลิตได้มาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 และ 14001 ใช้ US.SYN TECHNOLOGY เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เกิดจากการคัดสรรและพัฒนาในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องผ่านมาตรฐาน American Petroleum Institude (API) ยูคอนได้รับรางวัลคุณภาพ THAILAND TRUSTED MARK, ASEAN BUSINESS AWARDS และ YEN-D REUNION

DON'T MISS

0
พิพิธภัณฑ์มาเก๊า (Museum of Macau) พิพิธภัณฑ์มาเก๊าเดิมทีเป็นป้อมมองเต สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1617-1626

0
พิพิธภัณฑ์บ้านไทปา (Taipa Houses Museum) เป็นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีความสวยงามและขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายโรแมนติกของทุกคู่รัก

0
วิทยาลัยเซนต์ปอลก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1594 เป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก และปิดลงในปี ค.ศ.1762 เหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อปี 1835