WELCOME TO MACAUFUNCLUB.COM

DON'T MISS

0
พิพิธภัณฑ์มาเก๊า (Museum of Macau) พิพิธภัณฑ์มาเก๊าเดิมทีเป็นป้อมมองเต สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1617-1626

0
พิพิธภัณฑ์บ้านไทปา (Taipa Houses Museum) เป็นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีความสวยงามและขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายโรแมนติกของทุกคู่รัก

0
ไหว้พระ 3 วัดดัง เฮงแน่งานนี้ วันนี้เราพามาไหว้พระ 3 วัดดัง ที่คนในประเทศฮ่องกง นิยมมาไหว้ที่สุดค่ะ วัดแชกงหมิว วัดแชกงหมิว วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง อยู่ใกล้กับโรงแรม วัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดนี้มี กังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน...